Czym różni się gaz płynny od gazu ziemnego?

Czym różni się gaz płynny od gazu ziemnego?

gaz płynny a gaz ziemnyGaz to obecnie bardzo popularne paliwo. Znajduje zastosowanie w systemach grzewczych nieruchomości mieszkalnych i użytkowych, jest wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, odgrywa istotną rolę w szeregu procesów technologicznych. Duża popularność instalacji gazowych nie idzie niestety w parze z jasnością terminologiczną, stąd coraz częstsze pytania o różnice pomiędzy gazem płynnym i gazem ziemnym. Czym różnią się od siebie oba paliwa?

Wiele instalacji gazowych może być zasilana gazem płynnym lub gazem ziemnym. Wybór paliwa jest na ogół podyktowany lokalizacją instalacji, dostępnością gazociągu oraz ceną paliwa. Poniżej wyjaśniamy podstawowe różnice między gazem płynnym a gazem ziemnym.

Gaz płynny, czyli popularne LPG

Gaz płynny używany jest jako gaz, ale przechowywany pod ciśnieniem przyjmuje postać płynną. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych źródeł zasilania, które można zastosować w:

  • różnego rodzaju urządzeniach grzewczych,
  • kuchenkach gazowych, grillach gazowych oraz taboretach gastronomicznych,
  • wielu procesach przemysłowych i technologicznych,

a także jako paliwo silnikowe czy gaz nośny do kosmetyków w aerozolu. Spektrum zastosowań gazu płynnego jest naprawdę bardzo szerokie. Za wyborem LPG w dużej mierze przemawia również cena. Koszt zakupu gazu płynnego jest nieporównywalnie niższy od zasilania instalacji grzewczej gazem z nitki.

Gaz ziemny 

Gaz ziemny to mieszanina gazów i par wydobywanych z ziemi. Przed użyciem gaz ziemny jest poddawany procesom uzdatniania. Technologiczne wzbogacenie gazu ziemnego polega na eliminowaniu z jego składu cząstek stałych, pary wodnej związków siarki i innych substancji niepożądanych. Jednocześnie paliwo podlega nawanianiu. Nawanianie przeprowadza się w celu nadania substancji specyficznego zapachu, który jest wyczuwalny w przypadku wystąpienia nieszczelności instalacji gazowej. Nawanianie służy poprawie bezpieczeństwa użytkowania gazu ziemnego. Gaz ziemny transportuje się przy pomocy gazociągów przemysłowych.

Gaz płynny a ziemny: Różnice

Podstawową różnicą jest sposób transportowania i dostarczania do instalacji. Gaz płynny transportuje i przechowuje się w pojemnikach pod ciśnieniem. Magazynowaniu LPG do celów grzewczych służą specjalne zbiorniki gazowe. Mogą to być zbiorniki dedykowane do montażu podziemnego lub naziemnego. Gaz ziemny jest dostarczany do budynku za pośrednictwem rurociągu. Nie wymaga magazynowania, ponieważ jest dostarczany w sposób ciągły i nieprzerwany (chyba, że nastąpi awaria sieci).