Gaz ziemny i gaz LPG – czym się różnią?

Gaz ziemny i gaz LPG – czym się różnią?

Gaz ziemny i gaz LPG – czym się różniąGaz ziemny i gaz LPG to dwa popularne źródła energii wykorzystywane w gospodarstwach domowych, przemyśle oraz transporcie. Chociaż oba te gazy pełnią podobne funkcje, takie jak ogrzewanie, gotowanie czy zasilanie pojazdów, istotnie różnią się pod względem składu chemicznego, metody dostawy oraz wymagań instalacyjnych. 

Różnica pomiędzy LPG a gazem ziemnym?

Gaz ziemny i LPG, choć oba są węglowodorami wykorzystywanymi jako źródła energii, różnią się znacząco pod względem pochodzenia, składu chemicznego oraz zastosowania. Gaz ziemny, znany również jako gaz naturalny, jest mieszaniną, której głównym składnikiem jest metan. Powstaje naturalnie i znajduje się w złożach pod ziemią, często wspólnie z ropą naftową. Wydobywany jest przez odwierty, a jego główne zastosowanie to produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Gaz ziemny jest również wykorzystywany w gospodarstwach domowych, przemyśle oraz jako paliwo do pojazdów.

 

Z kolei LPG, czyli skroplony gaz petrochemiczny, składa się głównie z propanu i butanu, które są gazami przy normalnych warunkach atmosferycznych, lecz mogą być łatwo skroplone pod wpływem niewielkiego ciśnienia. To sprawia, że LPG jest wygodniejszy w transporcie i przechowywaniu w formie ciekłej w butlach gazowych. LPG znajduje zastosowanie głównie jako paliwo w transporcie (autogaz), ale również w przemyśle, systemach kogeneracji i, choć rzadziej, w ogrzewaniu domów oraz gotowaniu. 

Wady i zalety LPG i gazu ziemnego

Gaz ziemny – zalety

 

  • Efektywność: Gaz ziemny spala się bardzo czysto, co sprawia, że jest bardziej efektywny energetycznie.
  • Ekologiczność: Emituje mniej dwutlenku węgla niż inne paliwa kopalne.
  • Koszt: Zazwyczaj jest tańszy i łatwiej dostępny w obszarach z dobrze rozwiniętą infrastrukturą gazową.

Gaz ziemny – wady

 

  • Dostępność: Jego użyteczność jest ograniczona do obszarów z dostępem do sieci gazowych.
  • Zależność od infrastruktury: Potrzebuje rozwiniętej sieci gazowej do dystrybucji.

LPG – zalety

 

  • Wysoka kaloryczność: Skroplony gaz petrochemiczny jest bardzo kaloryczny, co czyni go efektywnym źródłem energii.
  • Przenośność: LPG można łatwo transportować i przechowywać w butlach gazowych, co jest korzystne tam, gdzie brak sieci gazowej.
  • Wszechstronność: LPG znajduje zastosowanie nie tylko w transporcie, ale również w przemyśle oraz w gospodarstwach domowych.

LPG – wady

 

  • Koszty: Jest zazwyczaj droższy w porównaniu do gazu ziemnego.
  • Ryzyko bezpieczeństwa: Przechowywanie gazów pod ciśnieniem może być ryzykowne, wymaga stosowania specjalnych środków bezpieczeństwa.

Który gaz jest lepszy do ogrzewania domu?

Gaz ziemny, dostarczany bezpośrednio przez sieć gazową, jest wygodnym i efektywnym źródłem energii dla tych, którzy mają możliwość przyłączenia swojego domu do lokalnego gazociągu. Jego główną zaletą jest ciągły dostęp do źródła ogrzewania bez konieczności zamawiania i magazynowania paliwa. 

 

Z drugiej strony, w rejonach, gdzie brak jest odpowiedniej infrastruktury gazowej, praktycznym rozwiązaniem jest gaz płynny (LPG), który dostarczany jest do użytkownika w dużych zbiornikach. Gaz płynny, mieszanka propanu i butanu, wymaga instalacji specjalnego zbiornika, który można wydzierżawić od dostawcy, co eliminuje problemy związane z konserwacją i legalizacją urządzeń. Mimo że instalacja początkowa i koszty zakupu gazu mogą być wyższe, gaz płynny oferuje alternatywę dla osób mieszkających z dala od sieci gazowych, zapewniając efektywne i niezależne źródło ciepła.