Rodzaje instalacji gazowych

Rodzaje instalacji gazowych

Rodzaje instalacji gazowychInstalacje gazowe są kluczowym elementem systemów energetycznych zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Służą głównie do dystrybucji i użytkowania gazów, takich jak gaz ziemny, propan czy butan, które są wykorzystywane do ogrzewania, gotowania oraz w produkcji energii elektrycznej. Wybór odpowiedniego typu instalacji gazowej może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo, efektywność energetyczną oraz koszty eksploatacyjne.

Czym jest instalacja gazowa?

Instalacja gazowa to skomplikowany system inżynieryjny, którego głównym zadaniem jest bezpieczny i efektywny transport gazów palnych od źródła dostawy do urządzeń grzewczych takich jak piece, kuchenki gazowe czy kotły. System ten składa się nie tylko z sieci rur, ale również z zestawu niezbędnych elementów takich jak zawory, regulatorów ciśnienia, filtrów i innych akcesoriów. Ich odpowiednia konfiguracja i utrzymanie są kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania oraz bezpieczeństwa użytkowników.

 

Każda część instalacji gazowej ma swoje określone zadanie. Rury, najczęściej wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych, są podstawowymi kanałami przepływu gazu. Zawory umożliwiają kontrolę nad przepływem gazu, natomiast regulatory ciśnienia zapewniają jego optymalne ciśnienie, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń gazowych. 

Jakie wyróżniamy rodzaje instalacji gazowych?

Wśród rodzajów instalacji gazowych w domach jednorodzinnych najbardziej popularne są te wykorzystujące gaz ziemny oraz LPG (gaz płynny). Instalacje gazowe z gazem ziemnym są możliwe do zrealizowania tylko wtedy, gdy w pobliżu domu przebiega miejska sieć gazowa. Tego typu instalacja jest bezpośrednio podłączona do sieci, co pozwala na ciągły dopływ gazu bez konieczności regularnego uzupełniania zasobów. 

 

Z kolei systemy oparte na LPG są stosowane głównie w miejscach, gdzie brak jest dostępu do sieci gazowej. Gaz płynny, przechowywany w specjalnych zbiornikach nadziemnych lub podziemnych, jest alternatywą dla tych, którzy nie mogą korzystać z gazu ziemnego. Zbiorniki te umieszczane są zazwyczaj w ogrodzie, a ich wielkość dostosowuje się do potrzeb gospodarstwa domowego.

Jakie wymagania prawne trzeba spełnić, aby założyć instalację gazową w domu?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy dana nieruchomość jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonanie takiej instalacji. Zwolnienie to dotyczy domów, dla których plan przyłącza gazowego został uwzględniony już na etapie uzyskiwania zgody na budowę. Jeżeli w projekcie budowlanym nie zawarto takiego planu, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przyłącze gazowe.

 

Proces uzyskania zezwolenia wiąże się z szeregiem dokumentów, które należy przygotować i przedłożyć w odpowiednim urzędzie. Podstawowymi dokumentami są: mapa z zaznaczoną lokalizacją skrzynki gazowej, która określa trasę przyszłego przyłącza, oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, takie jak akt własności. Ponadto konieczne jest złożenie oświadczenia potwierdzającego prawo własności gruntu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu zezwolenia kolejnym krokiem jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz przygotowanie projektu przyłącza. Projekt ten musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia inżynierskie.