Wartość opałowa gazu

Wartość opałowa gazu

butla z gazem

Wartość opałowa to parametr określający ilość energii wydzielanej na sposób ciepła przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa. Korzystając z parametru wartości opałowej możemy porównać wydajność poszczególnych paliw, co w połączeniu z porównaniem kosztów inwestycyjnych wykonania danych instalacji C.O. pozwoli nam wybrać najkorzystniejsze z naszej perspektywy rozwiązanie. Specjalnie wspominamy w tym miejscu o kosztach wykonania instalacji, gdyż większa wydajność paliwa opałowego nie zawsze warta jest ponoszenia większych kosztów z tytułu inwestycji. Wszystko zależy od przeznaczenia instalacji oraz intensywności jej użytkowania, a także perspektywy czasowej.

Wartość opałowa gazu ziemnego i gazu płynnego

Większość gazowych kotłów grzewczych może być zasilana gazem ziemnym lub gazem płynnym – urządzenie wymagać będzie tzw. przezbrojenia, co nie jest ani szczególnie kosztowne, ani bardzo problematyczne. Kotły zasilane gazem ziemnym to urządzenia przeznaczone do bezpośredniego podpięcia do gazociągu – w tym przypadku unikamy kosztów związanych z zakupem/dzierżawą zbiornika na gaz oraz wykonaniem instalacji doprowadzającej, odchodzą nam też koszty regularnych przeglądów serwisowych zbiornika i instalacji, nie musimy również myśleć o terminach dostaw gazu. Kotły zasilane gazem płynnym wymagają stałych dostaw gazu propan, co przekłada się na konieczność zakupu lub wynajmu zbiornika, a także poprowadzenia instalacji doprowadzającej. Które z tych rozwiązań jest bardziej korzystne?

Gdybyśmy brali pod uwagę wyłączenie koszty instalacji bardziej opłacalne byłoby zasilanie kotła gazem ziemnym. Jeśli jednak porównamy wartość opałową obydwu paliw szybko okaże się, że bardziej wydajny jest gaz płynny, co w dłuższej perspektywie czasu przekłada się na znaczące oszczędności.

Wartość opałowa gazu ziemnego 1kg = 9,44 KWh

Wartość opałowa gazu płynnego 1kg = 12,87 KWh

A jak wartość opałowa gazu płynnego prezentuje się na tle innych popularnych paliw wykorzystywanych w domowych i komercyjnych instalacjach grzewczych?

Wartość opałowa gazu płynnego na tle innych paliw

Wśród najpopularniejszych paliw prym wciąż wiedzie węgiel kamienny. Popularny w domowych instalacjach grzewczych jest również koks, miał węglowy oraz olej opałowy. W kotłach grzewczych starego typu użytkownicy nierzadko spalają węgiel oraz drewno, a nawet śmieci. Kotły nowej generacji znacznie lepiej wpisują się w wymogi ochrony środowiska, co w praktyce znacząco ogranicza spalanie śmieci w domowych kotłowniach.

Wartość opałową wymienionych powyżej paliw przedstawia tabela. Paliwa w tabeli zostały uporządkowane z godnie z wartością opałową – od najwyższej do najniższej.

 

Rodzaj paliwa Wartość opałowa
gaz płynny [kg]
12,87 KWh
olej opałowy [kg]
10,67 kWh
gaz ziemny [m3] 9,44 KWh
koks [kg] 7,22 KWh
węgiel kamienny [kg] 5,83 kWh
miał węglowy [kg] 2,1 – 4,96 KWh
drewno [kg] 2,1 – 4,5 KWh

Wysoka wartość opałowa gazu płynnego oraz komfort jego użytkowania w instalacjach grzewczych przekłada się na coraz większe zainteresowanie inwestorów gazowymi kotłami grzewczymi do domów oraz nieruchomości użytkowych.