Domowe Instalacje Gazowe Łódzkie

Nowoczesne  domowe instalacje gazowe w znacznym stopniu podnoszą komfort użytkowania domu czy mieszkania. Ogrzewanie budynku gazem przy zastosowaniu nowoczesnego osprzętu pozwala uzyskać wysoką jakość życia m.in. z powodu braku kłopotliwej obsługi instalacji, która funkcjonuje bezobsługowo. Gaz użytkowany na potrzeby domowe jest również przyjazny środowisku naturalnemu, stanowiąc jedno z najbardziej ekologicznych paliw. Wielu jednak potencjalnych użytkowników obawia się zainstalowania sieci gazowej wraz z urządzeniami końcowymi w swoim domu. Duże poczucie niepewności sprawiają koszty montażu i eksploatacji, rodzą się pytania o bezpieczeństwo funkcjonowania tego typu źródła energii w bezpośredniej styczności z miejscem codziennego pobytu ludzi. Na te pytania należy udzielić sobie odpowiedzi, zanim podejmiecie Państwo decyzję o montażu instalacji gazowych.

Domowe instalacje gazowe

Gaz jest paliwem z grupy paliw konwencjonalnych. Tradycyjnie stanowi jedno z bardziej popularnych mediów energetycznych wśród prywatnych inwestorów. W domach jednorodzinnych gaz wykorzystuje się w celach grzewczych – do centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, a także do gotowania na kuchennych płytach grzewczych. Instalacje gazowe dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, w zależności od dostarczanego medium. Są to instalacje na gaz LPG, czyli gaz płynny, magazynowany w zbiorniku na zewnątrz budynku, oraz na gaz ziemny, dostarczany z centralnej (miejskiej) sieci gazowej.

Domowe instalacje gazowe

 

Zakładane w domach jednorodzinnych, stanowią układ przewodów i urządzeń odbiorczych, zabudowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Początkiem instalacji jest przyłącze z głównym zaworem, służącym do odcięcia dopływu gazu do instalacji. Zakończeniem instalacji są odbiorniki gazu, takie jak piece i płyty grzewcze.

instalacje gazowe

 

Na wyposażenie obiektu w domowe instalacje gazowe konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie to nie jest wymagane, jeżeli plan przyłącza gazowego zawiera się w pozwoleniu na budowę całego domu.