Dlaczego gaz

Dlaczego gaz

Gaz płynny propan oraz propan-butan znalazł wiele zastosowań:

  • jako źródło zasilania różnego rodzaju urządzeń grzewczych: promienników gazowych, ogrzewaczy czy nagrzewnic, pieców C.O.;
  • jako źródło zasilania domowych kuchenek gazowych, parasoli grzewczych, grilli gazowych, taboretów gastronomicznych;
  • jako paliwo stosowane w różnych dziedzinach przemysłu: huty szkła, obróbka metali, w pracach dekarskich, w suszarniach warzyw, obróbce i cięciu metali,
  • jako paliwo zasilające samochodowe silniki spalinowe – autogaz.

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami gaz płynny powinien spełniać:

  • w przypadku gazu płynnego używanego do ogrzewania, w procesach przemysłowych normę PN-C-96008 „Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3 – C4”.
  • W przypadku gazu używanego do napędzania pojazdów mechanicznych normę PN-EN 589 „Paliwa do pojazdów samochodowych. LPG. Wymagania i metody badań”.

Gaz płynny jest magazynowany w zbiornikach o pojemnościach: 2700 litrów, 4850 ;litrów, 6400 litrów, 9200 litrów oraz innych, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o magazynowaniu gazu płynnego.

 

PORÓWNANIE KALORYCZNOŚCI WYBRANYCH PALIW

Rodzaj paliwa Wartość opałowa
gaz ziemny [m3] 9,44 KWh
olej opałowy [kg] 10,67 kWh
węgiel kamienny [kg] 5,83 kWh
koks [kg] 7,22 kWh
miał węglowy [kg] 2,1 – 4,96 KWh
drewno [kg] 2,1 – 4,5 KWh
gaz płynny [kg] 12,87 KWh

 

Właściwości gazu

Gaz płynny magazynowany jest w zbiornikach, których pojemność uzależniona jest od zapotrzebowania mocy.

 

Prawo budowlane narzuca minimalne odległości zbiorników (zestawu zbiorników) na gaz płynny od budynków mieszkalnych i inwentarskich:

 

Grupy połączonych ze sobą zbiorników powinny być oddalone od siebie odpowiednio:

  • o 7,5 m dla łącznej pojemności grupy do 30 m3
  • o 15 m dla łącznej pojemności grupy pomiędzy 30 m3 a 450 m3
  • o 22,5 m dla łącznej pojemności grupy pomiędzy 450 m3 a 2 250 m3

Ze względu na swoją znaczną wagę oraz konieczność wykonania instalacji odgromowej zbiorniki sadowione są na płytach fundamentowych o wymiarach:

 

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem o zastosowaniu i właściwościach gazu płynnego.

Skontaktuj się z naszymi doradcami – dobierzemy pojemność zbiorników niezbędną dla Twojej instalacji, pomożemy w realizacji inwestycji oraz zapewnimy dostawy gazu płynnego do Twojej instalacji .