Zbiorniki na gaz Kielce

Zbiorniki na gaz – Kielce

Zbiornik gazu Kielce

Mieszkańcom i przedsiębiorcom z terenu Kielc i okolic oferujemy dostęp do profesjonalnych i trwałych zbiorników na gaz ciekły. Oferujemy sprzedaż i montaż zbiorników naziemnych i podziemnych na terenie Państwa prywatnej posesji lub firmy. Wszystkie urządzenia wyposażamy w liczniki i urządzenia telemetryczne, pozwalające na szczegółową kontrolę stopnia zużycia paliwa i stanu zbiornika. 

Zbiornik na gaz płynny 

By zbiornik był maksymalnie bezpieczny zdecydowaliśmy się wykorzystać wyłącznie trwałe stopy stali, które pokrywamy przeciwkorozyjną warstwą ochronną oraz powłoką gazoszczelną. Wszelkie potencjalne ubytki zostaną odnotowane przez mierniki, a właściciel zbiornika zostanie natychmiast powiadomiony o ich wystąpieniu. Szansa ich zaistnienia została oczywiście zredukowana do niemal zera i dotyczy wyłącznie zbiorników uszkodzonych w sposób mechaniczny poprzez nagłe zderzenie z innym obiektem. 

Oferowane zbiorniki są niewrażliwe na zmienną pogodę oraz niską i wysoką temperaturę, której dolna granica wynosi minus 46 stopni C. Są też pokryte ognioodpornymi powłokami zabezpieczającymi oraz wyposażone w automatyczny system powiadamiania o aktualnym stanie i poziomie paliwa. 

Sprawdź również >> dostawcy gazu płynnego

Producent zbiorników na gaz płynny – Kielce

Osoby prywatne oraz przedsiębiorcy mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie: doradztwa w wyborze zbiornika i obliczenia zapotrzebowania na jego kubaturę, projektowania sposobu wykonania całej instalacji, uruchomienia pracy kotłowni oraz montażu zbiornika. Mogą Państwo wybierać pomiędzy zbiornikami naziemnymi i podziemnymi o pojemności 2700, 4850, 6400 i 9200 litrów. 

Przed sprzedażą i uruchomieniem każdy zbiornik przechodzi specjalny test sprawdzający poziom jego szczelności oraz stan powłok ochronnych. Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy możliwość obliczenia zapotrzebowania na paliwo ciekłe oraz dobór sposobu wykonania instalacji zgodnie z Państwa oczekiwaniami. 

CentrumGaz – Instalacja zbiornikowa na gaz płynny