Zbiornik na gaz - formalności

Zbiornik na gaz - formalności

dokumentyPosiadanie i użytkowanie zbiornika na gaz wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wytycznych i formalności. W tym artykule skupiamy się na zbiornikach wykorzystywanych przez odbiorców prywatnych na ich posiadłościach. Podpowiadamy jak po kroku zorganizować własny zbiornik oraz jakie wynikają z tego wymogi formalne.

Zbiorniki na gaz płynny – najważniejsze informacje

Instalacje wykorzystujące zbiornik na gaz płynny działają sprawnie i w dużym stopniu automatycznie, a ponadto pozwalają na wygenerowanie oszczędności. Zbiornik do przechowywania gazu powinien zostać ulokowany w pobliżu nieruchomości, na powierzchni gruntu lub też pod nim. Wybór konkretnego rozwiązania zależy od warunków panujących na danej działce, w tym od poziomu wód gruntowych oraz obecności instalacji biegnących w strukturze gruntu.

Załatwienie wszystkich formalności związanych z instalacją zbiornika na gaz może być czasochłonne, jednak wynika to z faktu dużej rangi tego przedsięwzięcia. Wszystkie wymagane instytucje i urzędy muszą zostać poinformowane o naszych zamiarach oraz uzyskać gwarancję, że projekt został zrealizowany w sposób nie stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa znajdujących się w pobliżu osób i zabudowań.

Załatwianie formalności – krok po kroku

Pierwszą kluczową formalnością jest uzyskanie profesjonalnego projektu technicznego instalacji. Powinien zostać przygotowany przez uprawnionego do tego projektanta, który określi lokalizację zbiornika, przebieg przyłączy oraz pomoże w uzyskaniu istotnych uzgodnień budowlanych, dotyczących przede wszystkim zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po otrzymaniu projektu, należy dokonać zgłoszenia zamiaru jego realizacji. W większości przypadków nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie naszych zamiarów do Starostwa Powiatowego. Pozwolenie na budowę będzie konieczne w przypadku zbiorników dużych, o objętości powyżej 7m3.

Najważniejsze dokumenty w związku z użytkowaniem zbiornika na gaz

Do grona potrzebnych dokumentów należy:

– wniosek zgłoszenia,

– uzyskany od fachowca projekt techniczny (wraz z uzgodnieniem dot. ochrony przeciwpożarowej),

– kopia uprawnień osoby wykonującej projekt oraz zaświadczenie o przynależeniu do IIB (Izba Inżynierów Budownictwa),

– zaświadczenie o prawie do nieruchomości.

W wielu przypadkach obecność zbiornika na gaz jest uwzględniona już w projekcie domu, przez co załatwienie wszelkich związanych z tym zezwoleń i formalności odbywa się wraz z realizacją całej inwestycji.

Po zakończeniu instalacji i montażu zbiornika konieczne będzie zgłoszenie do UDT (Urząd Dozoru Technicznego) w celu przeprowadzenia odbioru końcowego, a następnie zgłoszenie do Nadzoru Budowlanego. Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne zastrzeżenia, Nadzór wydaje formalne zezwolenie na użytkowanie zbiornika.