Bezpieczne przechowywanie zbiornika z gazem

Bezpieczne przechowywanie zbiornika z gazem

zbiornik gazu na podwórzuZbiorniki na gaz wymagają szczególnej ostrożności przez cały czas ich stosowania. Obecny w ich wnętrzu sprężony gaz świetnie sprawdza się w zasilaniu różnego typu sprzętów i urządzeń mechanicznych oraz przemysłowych. Może być także użyty do zasilania systemów i instalacji grzewczych, chłodniczych oraz specjalistycznych. W naszym krótkim wprowadzeniu podpowiadamy jak przechowywać zbiorniki w sposób bezpieczny dla ich właścicieli i otoczenia, jak powinno zostać zorganizowane pomieszczenie do tego celu oraz jakie szkodliwe oddziaływania mają największy wpływ na bezpieczeństwo zbiornika z gazem.

Najważniejsze zasady dotyczące zbiornika z gazem

Zasady dotyczące bezpiecznego przechowywania zostały zawarte w rozporządzeniu dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Nieprawidłowe przechowywanie może doprowadzić do niepożądanego ulatniania się gazu, a w najgorszym wypadku do powstałej pod tego wpływem eksplozji. Z tych powodów każdy zbiornik na gaz powinien być chroniony przed pięcioma głównymi czynnikami: wysoką temperaturą, ogniem, procesami korozji, uszkodzeniami typu mechanicznego oraz dostępem osób nieuprawnionych.

Do przechowywania butli z gazem należy wyznaczyć specjalne miejsce. Nie mogą być przechowywane w przypadkowo ustalonym miejscu, ani tym bardziej na korytarzach, klatkach schodowych, garażach lub w wąskich przejściach. Ponadto zabrania się ich składowania w pomieszczeniach roboczych ulokowanych poniżej poziomu gruntu. Ważne jest także, by miejsce składowania butli z gazem nie utrudniało ruchu, przebiegu pracy w danym miejscu oraz nie zastawiało dróg ewakuacyjnych.

Magazyn przeznaczony do przechowywania butli z gazem musi być zamykany na klucz, co pozwoli wyeliminować ryzyko kontaktu z osobami nieupoważnionymi. Ponadto pomieszczenie musi być odpowiednio oznaczone za pomocą znaków ostrzegawczych, a inne składowane w nim przedmioty i sprzęty muszą być wykonane w technologii przeciwwybuchowej.

Bezpieczne składowania zbiorników z gazem

Kolejne istotne wytyczne dotyczą odległości butli od instalacji i urządzeń generujących ciepło lub inne potencjalnie szkodliwe oddziaływania. Zaleca się utrzymanie dystansu o długości przynajmniej 5 metrów. Oczywiście na obszarze przechowywania nie mogą znajdować się jakiekolwiek źródła zapłonu, a na ścianie lub innym wyznaczonym miejscu musi znajdować się gaśnica.

W pomieszczeniach zamkniętych należy też unikać składowania różnych typów gazów obok siebie, zwłaszcza łatwopalnych, toksycznych lub w inny sposób niebezpiecznych. Dla zachowania maksimum bezpieczeństwa butle powinny być przechowywane w pozycji pionowej, a także zabezpieczone przed potencjalnym przewróceniem się, upadkiem lub stoczeniem.

Warto też zabezpieczyć butle przed kolizją lub uderzeniem w wyniku kontaktu z urządzeniami transportowymi. Sama butla powinna być natomiast wyposażona w kołpak lub nakrętki ochronno-kontrolne. Można także skorzystać z dodatkowych systemów zabezpieczeń, takich jak blokady i pokrowce.

Na koniec warto podkreślić, że butle z gazem nie mogą być poddawane jakimkolwiek naprawom ani napełniane wewnątrz pomieszczeń, a także nie mogą być składowane wraz z butlami opróżnionymi już z gazu