Gdzie należy umieścić zbiornik na gaz?

Gdzie należy umieścić zbiornik na gaz?

podziemny zbiornik gazuZbiorniki na gaz ciekły coraz częściej stają się elementem instalacji domowych, a niekiedy także i komercyjnych. Zasilają dany budynek w gaz, który może zostać wykorzystany do obsługi urządzeń, sprzętów, instalacji grzewczej i podgrzewania wody. Kluczową sprawą z perspektywy bezpiecznego i sprawnego użytkowania zbiornika jest wybór miejsca na jego ulokowanie. To natomiast wymaga stworzenia profesjonalnego projektu, analizy terenu i samego gospodarstwa domowego. W tym artykule skupiamy się na poszukiwaniu miejsca idealnego dla zbiornika w instalacji domowej, podpowiadamy gdzie może zostać ulokowany oraz jakich zasad w związku z tym warto się trzymać.

Zbiorniki na gaz – naziemne i podziemne

Podstawowy podział obejmuje zbiorniki naziemne i podziemne, pomiędzy którymi mamy możliwość wybierać. Warto pod tym względem kierować się zarówno przesłankami praktycznymi jak i estetycznymi. Do pierwszych należy nasz budżet oraz dostępna w bezpośredniej okolicy budynku przestrzeń. Kryteria estetyczne też są ważne, gdyż obecność zbiornika może mieć olbrzymi wpływ na aranżację przestrzeni ogrodowej.

Standardowo zbiorniki naziemne są tańsze, łatwiej dostępne oraz łatwiejsze w montażu. Niestety zajmują nieco miejsca, co może utrudniać ich zastosowanie na niewielkich działkach mieszkalnych lub komercyjnych. Ponadto ich wygląda nie jest zbyt estetyczny i przypomina typowy element instalacji energetycznej.

W porównaniu do nich, zbiorniki podziemne nie zajmują powierzchni naszego ogrodu, gdyż znajdują się poniżej gruntu. Nie szpecą okolicznej przestrzeni, co pozwala na zachowanie oryginalnej zielonej aranżacji ogrodu. Ich minusem jest natomiast większa cena oraz problematyczny montaż, wymagający zastosowania specjalistycznych sprzętów.

Jak wybrać optymalną lokalizację na zbiornik gazowy?

Kluczową sprawą jest ustalenie w jakiej odległości od domu powinien znajdować się zbiornik na gaz. W przypadku wariantów naziemnych o pojemności do 3m3 zaleca się by odległość wynosiła około 3 metry. Zbiorniki naziemne mogą być umieszczone w mniejszej odległości, nawet 1 metra od granicy budynku. Ważne jest, by teren zagospodarowany pod zbiornik nie był narażony na zalanie, był stabilny oraz wolny od materiałów łatwopalnych.

Ze względu bezpieczeństwo nie zaleca się także umieszczania zbiornika w bliskim sąsiedztwie linii wysokiego napięcia lub infrastruktury drogowej. Ponadto w trakcie wyznaczania miejsca należy uwzględnić obecność i rozmieszczenie instalacji wodnych, kanalizacyjnych i innych, które mogłyby przebiegać na danym obszarze.

Na koniec warto podkreślić, że zbiornik powinien być także zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Zaleca się, by działka, na której znajdzie się zbiornik była ogrodzona, a najlepiej także monitorowana. Ponadto warto nie stawiać zbiornika w miejscu często użytkowanym przez domowników, na przykład w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca do zabaw dla dzieci. Im mniej będzie narażony na uszkodzenia mechaniczne, tym lepiej dla bezpieczeństwa całej instalacji.