Czy można wybrać dostawcę gazu?

Czy można wybrać dostawcę gazu?

dostawa gazuKażdy właściciel domu lub działki może korzystać z gazu jako źródła energii zasilającej różne sprzęty, urządzenia i instalacje. Obecnie nie ma obowiązku korzystania z oferty lokalnego dostawcy gazu przypisanego „z urzędu”. Każdy właściciel i zarządca nieruchomości lub działki może samodzielnie decydować, którą ofertę dostaw gazu wybierze, a z której zrezygnuje. W naszym krótkim wprowadzeniu w ten temat podpowiadamy jakimi kryteriami powinni sugerować się konsumenci w trakcie poszukiwania najlepszej możliwej oferty oraz czym różni się dostawca od dystrybutora gazu i jakie ma to znaczenie dla użytkownika domowej instalacji gazowej.

Dystrybutor gazu a jego sprzedawca

W kwestii wyboru dostawcy gazu panuje dość duże zamieszanie. Z jednej strony mamy bowiem ofertę sprzedawców gazu, z drugiej natomiast dystrybutorów, odpowiedzialnych za obsługiwanie systemu dostarczania energii. Dystrybutor jest więc zarządcą infrastruktury, gwarantującym jej pełną sprawność oraz wysoką jakość dystrybuowanego surowca. Każdy dystrybutor musi obowiązkowo posiadać odpowiednią koncesję, wydawaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Na terenie naszego kraju funkcjonuje kilkudziesięciu dystrybutorów gazu, spośród których największym dostawcą jest Polska Spółka Gazownictwa. Warto przy tym podkreślić, że przypisanie dystrybutora do konkretnego odbiorcy gazu zależy przede wszystkim od miejsca, z którego surowiec ten był pozyskiwany.

Sprzedawcą jest natomiast firma odpowiedzialna za dostarczenie i udostępnianie nam surowca. Jest to zarazem główny kontrahent, z którym będziemy się rozliczać za wykorzystanie gazu. Sprzedawca jest też stroną narzucają cenę za 1kHw sprzedanego surowca. Ponadto sprzedawcą może być firma podlegająca większemu koncernowi, która w jego imieniu dostarcza i sprzedaje gaz.

Zmiana dystrybutora i dostawcy gazu – jak tego dokonać?

Zmiana dystrybutora jest w zasadzie niemożliwa, głównie z powodu jego odgórnego przypisania na podstawie regionu, w którym znajduje się nasz lokal. Po przyłączeniu do sieci, budynek będzie obsługiwany przez narzuconego odgórnie dystrybutora. Odmiennie oczywiście wygląda sytuacja w związku z wyborem dostawcy gazu.

Wybierając sprzedawcę gazu warto przeglądnąć kilka ofert dostępnych w naszym regionie, przyglądając się zwłaszcza stawce pobieranej za jedną kWh gazu. Niektórzy dostawcy mogą pobierać niższe kwoty, a do tego stosować specjalne strategie promocyjne dedykowane dla nowych użytkowników.

Warto przy tym wspomnieć, że dostawca gazu może zostać zmieniony na nowego bez ponoszenia żadnych konsekwencji, w tym dodatkowych kosztów. Ponadto możemy zmieniać dostawcę wielokrotnie, bez narzuconych odgórnie ograniczeń. Tym samym nawet po zmianie dostawcy gazu na nowego, mamy możliwość powrócić do poprzedniego kontrahenta, jeśli nasz wybór okaże się nietrafiony.

Zmiana dostawcy gazu jest prosta. Po odnalezieniu lepszej oferty należy nawiązać kontakt oraz podpisać umowę dotyczącą korzystania z dostaw gazu. Koniecznie będzie także wypowiedzenie umowy u dotychczasowego dostawcy oraz poinformowanie o tym fakcie naszego operatora sieci. Wszelkie związane z tym formalności możemy wykonać samodzielnie, jak również zdać się na pomoc nowej firmy i jej pełnomocnictwo.